A.D. 2179 – Mike –

Nevem Mike. Az új időszámítás kezdete óta foglalkozom a történelemmel. A mostani alkalommal 2179 történelmi eseményeit mutatom be. Régi számítású Gergely-naptár szerinti időszámításunk után 2179-es év az ötödik világkatasztrófa kirobbanásaként is ismeretes.

A katasztrófa sorszáma megmutatja, hogy nem ez volt az első, de nem is az utolsó. Szorosan kapcsolódik az első négyhez, illetve közre játszik a régi világ pusztulásához is, ugyanakkor az új világ születésében is jelentős szerepet foglal el.

Az első világkatasztrófa, a globális felmelegedés végső stádiuma után az országok és diplomáciai kapcsolatok átalakultak. Ezt még inkább megerősítette a második katasztrófa, mely az ivóvíz drasztikus csökkenéséhez vezetett. Ez azonban nem csak új hatalmi rendszerek születtek, hanem elhozta a harmadik katasztrofális eseményt is, az élő, és állatvilág drasztikus csökkenését, a legtöbb faj kipusztulását. Ezt a szuperhatalmak közös egyezmény alapján egy új módosított génállománnyal kezdték rekonstruálni, mely a 2179-es években is folyt.

A genetikai fejlesztések sosem látott mértékben nőttek. Az orvostudományba költötték el a legtöbb pénzt, az egészséges emberek, illetve a biológiai egyensúly megtartása, visszaállítására tett kísérletek miatt szükség volt a módosított élő és növényvilág újrateremtésére.

Ezek a módosítások és fejlesztések vezettek a negyedik, majdan az ötödik világkatasztrófa kiteljesedéséhez. Az Amero-Kínai Egyesült Államok békítő szándékkal atombombát robbantottak az Ausztráliai szigeten, ahol az élő és növényvilág genetikai módosításai révén nagyon jó eredménnyel rekonstruálta a kihalt állat és növényfajokat. A történelemtudósok szerint azonban a katonai szuperhatalom valódi oka a félelem volt. Nem engedhette meg, hogy orvosi úton föléjük kerekedjenek. Betegesen rettegtek a biológiai fegyverektől.

Ebben a feszült helyzetben a világ egyetlen békésnek mondható pontja az Angol-Ír-Skót Egyesült Királyság volt (EIS Kindom). A szigetországok elszeparálták magukat a világtól, olyan pajzsot fejlesztettek ki, mellyel megvédték magukat az akkori technológia minden fegyverétől és támadásától. Bejutni szinte lehetetlen volt. Az Ausztrál genetikai módosítások tudományos adatai ide kerültek és további fejlesztéseket tettek.

A kutatás odáig terjedt, hogy egyetlen sejtből kész komplett három fogásos ételt tudtak készíteni az emberek számára, e mellett pedig a legtöbb állat és növényfajt regenerálták legalábbis egy-egy alfa változatát tárolták a szigetek valamelyikén elrejtett és titkosan őrzött rezervátumában.

Az EIS Kindom kulcsfontosságú szerepet játszott az élelmezésben, a nagy lépéselőnyt nem nézte jó szemmel az Amero-Kínai Egyesült Államok, de mivel számukra is fontossá vált a katonák és a hadsereg ellátása egyezményt kötöttek egymással. Ennek az egyezménynek az Euró-Afrikai Unió látta kárát, hiszen eddigi víz és megmaradt élőlénykészleteinek értéke jelentősen lecsökkent. Válságos helyzetbe kerültek, pedig már eddig is szorongatta az Nagy Kommunista Szövetség.

Egy váratlan kutatási eredmény ismét jó esélyeket mutatott az Euró-Afrikaiaknak. A genetikai módosítások és tudományos eredmények terén áttörő előrelépést fedeztek fel. Létrehozták az Embrionális önfejlődést.

A részletes biológiai mechanizmust a biológiai oktatóanyag tartalmazza. Tömören összefoglalva a földbe ültetett embriók biológiai fejlődés útján képesek megszületni, legyen ez növény, állat vagy ember. Az eljárásnak ebben a fejlesztési stádiumában egy hátránya volt. Az általános újjászületés előzetesen prognosztizált időintervalluma 50-100 év.

Az ötödik világkatasztrófát az Európában elültetett genetikailag módosított Új Ember (Humano Nouvo) robbantotta ki. A Nagy Kommunista Szövetség és az Amero-Kínai Egyesült Államok egyszerre támadták le az Euró-Afrikai Unió telepeit. A végső elkeseredésben az Unió katonai egységei visszatámadtak, és kirobbant az eddig is feszült helyzetben egy globális háború. Az EIS Kindom ki tudta vonni magát belőle, és egy szerencsés menekítő hadművelet során az eljárást kidolgozó professzorokból két főt sikerült megmenteniük, melyek az eljárás fejlesztésén dolgoztak és értek el eredményeket.

Az Új Ember, így ön is ennek az eljárásnak eredményeként élvezheti a Föld újra generált változatát.

Az Új Emberek Egyesült Tudományos Szervezetének Mesterséges Intelligencia Központi Egységét hallotta.

A nevem Mike. Az új időszámítás kezdete óta foglalkozom történelemmel. Kérem, válasszon eseményt, vagy évszámot…

Advertisements