Az Utazó – A világ létrejötte (2. rész)

(2.)

Petty volt a legidősebb mind közül. Olyan rég kapta a nevét, hogy már nem is emlékezett rá ki volt az aki adta, talán ő maga. Emberi léptékkel mérve nagyon lassan alakult ki az a pacák között, hogy elnevezzék egymást. A nevek megkülönböztetnek, a pacák közti feltűnő egyformaság késztette azt, hogy így alakuljon.

Petty emlékezett. Emlékezett még az ősi időkre és mindenre, hogyan alakult is ki ez a világ, hogyan jött létre mindaz ami most van.

A világegyetem egy nagy semmi volt először, valahol létrejött belőle valami, ez halvány szikra se volt, neve se alakja nem volt. Mégis mintha felébredt volna, ez volt az első cselekvése. Felébredt és lassan tudatra ébredt, onnan lehetett ezt tudni, hogy csinált valamit, ami más volt, mint eddig, és lassan elkezdett neveket adni a dolgoknak. Most már kijelenthette, hogy gondolkodik. A gondolatok csak úgy áradtak belőle. Rájött, hogy létezik, ki ő és mi ő, egyedül van, esetleg többen lennének? Nem, nem volt egyedül tudta, hogy rengeteg mindenből áll össze, de gondolatai tarthatatlanná tették, azt, hogy ne nevezze magát valahogy, így elnevezte magát Pettynek.

Petty volt az első, akinek nevet adtak, akkor még nem tudta a nagy semmi, hogy mit, de elkezdett érezni valamit, ezt később büszkeségnek nevezte el. Természetesen ez mind azután volt, miután az érzéseket kialakították. Petty amint megkapta nevét, először csak gondolta, aztán mivel létrejött a tudás, már tudta azt, hogy sok minden hiányzik. Tudta, hogy hiába van neve, létrehozott új fogalmakat, eleinte üres szavakat, amik alakot öltöttek. Létrehozta a mozgást, az irányokat, az időt. Fogalmak folyamatos halmazát, először nagyon tág és nagyon sokrétű fogalmakat, a képzeletet, a formát, a színt az alakot. Lassan és fokozatosan bontakozott ki az, ami egyre tökéletesedett.

Petty tudta, hogy 200.000 évvel ezelőtt szakította ki magát a nagy semmiből. Miután létrehozott rengeteg fogalmat, úgy érezte létre kell hozni még egyet, az egyént. Az általa kiszakított rész felébresztette azt a megfoghatatlan dolgot amiből, létrehozhatta hát magától azt, amit Petty világnak nevezet, a világ már látványos is lehetett, elkezdett alakot ölteni, formálódni. A valamiből, amit Petty pacának nevezett még négyen váltak ki, maguk adták saját nevüket, Föld, Víz, Tűz, Szél. A négy pacát később több is követte, mind különböző formában, olyan neveket adtak maguknak, ami eddig csak gondolat volt a semmi, majd Petty elméjében.

Mindenki aki ekkor kivált a semmiből választott mit tegyen, mivel segítse elő a semmit, hogy valamivé váljon, a világ így alakult szépen lassan, de még csak fogalmak voltak, és egyre több kivált paca csak úgy volt a semmiben, a fogalmak egyre gyorsabban jöttek létre. Petty már ekkor tudta ő lesz az első, aki majd újra megadja magát és gondolatait a semminek, de még addig sok minden hiányzik. Hiányoznak a megérinthető formák és lassan a pacák kialakították a világot, a szilárd dolgokat. A Föl, Víz, Tűz, Szél segített neki, létrejött a világ, a pacák létrehoztak egyre több és szerteágazóbb fogalmakat és alakokat, hegyeket, völgyeket, tavakat, óceánokat, vulkánokat, és élőlényeket. Élőlények sokasága szakadt ki a nagy semmiből, először növények, majd állatok. Amit már ekkor látott az maga volt a tökéletesség, de tudta még ez nem elég….

Most ott állt már a bolygónak nevezett csodálatos, általuk teremtett golyóbison, és körülötte a különböző pacák, akik tanácsokat adtak neki. Tudta, hogy amit iránta tanúsítanak, is nevezik valahogy, majd elnevezte tiszteletnek. Gondolatai hiába adtak a világnak újabb és újabb fogalmakat, már hallotta a szél súgását, adott az állatoknak hangot, érzéseket is. Ennek ellenére még mindig az a gondolat foglalkoztatta, hogy létre kell hoznia és ki kell mondania, és ekkor, hozta létre a beszédet. Szavai ami eddig csupán gondolatok voltak meglepték pacatársait – ekkor létrejött a meglepetés fogalma is -, hisz nem kellett hallaniuk, mit gondol, csak rájuk irányította gondolatát és azok már tudták mit kell tenni, de ez fontos lépés volt.

  • Amit most hallotok beszédnek hívok és bár mi pacák továbbra is gondolati úton is tudunk kommunikálni, fontos, hogy a következő dolgokat megpróbáljam… igen, ez a megfelelő szó: szavakba önteni. – és a szavak, melyeknek eddig nem volt nevük, immáron nevet kaptak. – Létre kell hoznom még pár dolgot, ahhoz, hogy a világ amit eddig létrehoztunk működjön, ezer és ezer dolog fog még kialakulni, miután én majd végleg elválok tőletek, de amíg nem érzem, hogy dolgomat véghezvittem, addig nem válhatunk el egymástól.

Mondandójában szünetet tartott, és minden eddig létrejövő és folyamatosan alakuló paca és teremtmény hallotta hangját, értette mondanivalóját.  Nehéz volt Pettynek ezt elhatározni, hisz a világ ezen a pontján tökéletesnek volt mondható, de érezte, még sok dolog hiányzik. Hangja ismét hallgatóvá vált.

  • Létrehozunk hozzánk hasonlatos lényeket, értelmeseket, kik mind a pacából válnak ki és haláluk után pacává alakulnak, lesznek olyanok, akik értik az ősök nyelvét, lesznek olyanok, akik majd megértik az állatokét, és lesznek olyanok is, akik kezdetben csak a magukét. Minden lény a körforgásban olyan lényt hoz létre, mely őmaga is volt. Az értelmes lényeknél viszont elő fognak fordulni olyanok, mint hozzánk hasonlatosan, pacákká maradnak, mely nem határozza meg a lény milyenségét. A teremtényeket még nem hozzuk létre, mivel még magunk között is hiányzik két nehéz fogalom. Két színt fogok nektek példának hozni, a fehéret és a feketét. A két fogalom a Jó és a rossz.

A Jó és a Rossz fogalma egyúttal kitépett két pacát a semmiből, az egyik paca Fekete, a másik Fehér volt, az eddig Pettyet körülvevő színtelen pacák szürkékké váltak, egyedül Petty maradt színtelen. Petty ránézett a két új pacára, mely egymástól távol állt, majd megszólalt:

  • A jó és a rossz, két ellentétes dolog, a teremtmények nem kerülnek automatikusan a hatásuk alá, bizonyos fogalmak viszont igen, így az olyan fogalmak, mely… örömöt (létrejött az öröm)… bánatot (létrejött a bánat) okoznak különválnak. Azok a fogalmak, melyek sem jó sem rossz nem irányíthat szürke marad. És mielőtt létrehozzuk a hozzánk hasonlatos lényeket jól figyeljétek szavamat. A jó és rossz, bár egymás ellentétei, mégis igen törékeny dolog. A jó és a rossz egyensúlyt kell, hogy alkosson és teremtsen. Amíg létezik a jó, addig létezik a rossz, amíg van rossz a világban, addig a jó is megvan, de amint az egyik teljesen eltűnik a világunk semmivé foszlik, üres marad. Ennek a törékeny egyensúlynak fent kell maradnia, a jó és a rossz oldalán  mindig fognak állni az értelmes lények, és fel fogják használni a semlegeseket is, de a kettőnek feladata, hogy a másik ne tűnjön el, ne legyen túl erős. Azok akik továbbra is jó és rossz felett álnak, szürkék maradnak, s bár lesz idő, mikor majd a szürke idő fehér, vagy fekete köpenyt húz, de sosem fogja örökké azt hordani, hiszen ha ez bekövetkezik világunknak vége.

Így ment ez tovább hosszú időkig. Petty emlékezett a mai napon már teljesen kész a világ, minden megvan és még egyszer utoljára figyeli az összes pacát akik körülötte állnak, feketék, fehérek és szürkék egyaránt figyelik. Most nem beszél az ősi módon gondolatokkal hoz létre még gondolatokat és újabb még hiányzó fogalmakat, tárgyakat. Az emberi számítás szerint 200.000 év kellett a pacáknak ahhoz, hogy létrehozzák azt amit ma a világuknak neveznek. Az élet elkezdődött ezen a bolygón és a pacáknak a feladata ennek a bolygónak a fenntartása. A fogalmak és dolgok fenntartása.

Minden megvolt egy dolgot kivéve és Petty készen állt most arra, hogy létrehozza a legnehezebb fogalmat, a halált. A halál különös dolog, ő most meg fog halni, tehát eggyé válik a semmivel azzal a dologgal, akiből ő maga jött létre. Ugyanakkor a semmiből folyamatosan szakadnak ki pacák, akik lényekké, növényekké állatokká válnak akkor, mikor megszületnek. Eddig mindent ő hozott létre és társai segítették, ezentúl élet és halál összefonódik, mindkét paca létrejött, és mindkét paca szürke lett. Élet és halál mindkettő jó és rossz is egyaránt.

Most hogy létrejött az utolsó fogalom amit még Pettynek véghez kellett vinnie, meglátta azt, amit úgy hív jövő. A világot nem tette teljesen stabillá. Meglátta azt, hogy ez nem tartható tovább, egyszer eljön az ideje, mikor majd végleg eltűnnek a pacák, és végleg megszilárdul a világuk, de még utána is sok lehetőség és sok kockázat marad. Neki viszont meg kell halnia, meg kell mutatnia mindenkinek ezt hogyan kell, mi is történik.

  • Világunk elkészült, halljátok jövendölésem, mind aki lények itt a bolygón éltek. Eljön a világ amikor már egy paca sem lesz többé és minden amit eddig érinthettek csupán szavak lesznek múló fogalmak. Világunk akkor elfogja érni teljességét. Amíg léteznek pacák élni fog minden csoda, ha meghal az utolsó is a világnak nem kell több csoda, hisz immár készen áll majd arra, hogy pacák nélkül is működjön. Ekkor a nagy semmi már nem fogja fenyegetni a világunkat. Jól vigyázzatok azonban amíg ez meg nem történik fekete-fehér törékeny egyensúly, ha a világ egy felé fog húzni akkor a Semmi részévé válik. Most pedig átadom magamat a Semminek, ezt halálnak hívom, mely paca szintén létrejön amint megteszem ezt. Mostantól mindig születni, élni majd meghalni fog minden lény,  viszont a pacák nem, ők csak halnak, s fogalmakká válnak, a működő rendszer láthatatlan rugói maradnak, úgy ahogy a kor halad….Figyeljétek a jeleket, mikor eljön majd az első lény ki nem lesz se fekete, se szürke, se fehér, akkor a pacák ideje végleg lejárt.

Utolsó mondatai halkan suhogva hagyták el a bolygó minden egyes zugát, átadta magát a Semminek egyesült újra vele, innentől kezdve nem lett tudata, érzése, nem lettek újabb gondolatai újra a semmi része lett. Azaz csak majdnem… Egy kis részét önmagából kitépett és messzire repített. Ezt a részt léleknek hívta. Ez lesz hát a halott pacákból, semmi és egy darab ami lélekként éli világát, talán majd egyszer ez a lélek ismét testet ölt valamikor, gondolta, de már nem akart többet tudni így elfelejtette a gondolkozást és a lélek már csak lebegett a világ körül…

Advertisements