Digitális Pedagógiai konferencia összefoglaló – II. Plenáris előadások


A Kerekasztal beszélgetés az alábbi szakemberek bevonásával történt:

Gergelyi Katalin – Magyar-francia tanár
Gyarmathy Éva – tudományos munkatárs
Knausz Imre – ME tanártovábbképzés igazgatója. Taní-tani online
Bácsi János – Iskolaigazgató. Beszédmester Szoftver vezetője

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy milyen tudást kell, hogy átadjon a napjaink pedagógusa egy bizonytalanságokkal teli világban?
A válaszokból kitűnik, hogy míg Knausz Imre a hagyományok megőrzését, a műveltség ápolását tartja szem előtt, addig Bácsi János arra helyezi a hangsúly, hogy az információ halmazban tévelygő tanuló-felhasználókat kell megtanítani, az információk eredményes használatára. A hagyományok megőrzéséhez kapcsolódott Gergely Katalin hozzászólása, aki a fontosabb hagyományok átadására fókuszálna, kiemeli, hogy a mostani gyerekek nem műveltebbek, de nem is kevésbé műveltek, mint régebben, ezért a tudás-átadás jelenlegi helyzete nem tekinthető sikeresnek, annyiban egyetért azonban Bácsi Jánossal, hogyha megmaradnak a hagyományos tudás-átadás igénye mellett, akkor veszélybe kerülhet a tudás.
Gyarmathy Éva szétválasztja a tudás és műveltség közti különbségeket, kiemeli, hogy állandó csúszásban vannak a célokkal kapcsolatban, a tanagyak egyfajta eszköznek kell lennie a gyerek kezében, a fogalmak tisztázását gondolja az iskola fő feladatának. Bácsi hozzáteszi, hogy azt is fontos tisztázni, hogy mit értönk tudás alatt, milyen a tudás, amit átadunk, ennek az arányaival vannak jelenleg a problémák. Fontos tehát a „Miként”, de ugyanúgy fontos a „Milyen” kérdés is.

Felmerül a kérdés, mi támogatja a pedagógust, mikor teszi a legjobbat, annak érdekében, hogy 2030-ra felkészült gyerekeket tudjon a társadalom számára adni?

Gyarmathy szerint jelenleg egy átmeneti korszakban vagyunk, próbáljuk az eszközöket kialakítani, biztos benne, hogy a régieket nem vethetjük el. Bácsi szerint sem csak digitális pedagógia van, az a jó pedagógia, amely ismeri a szavak, könyvek pedagógiáját, ezért egy pedagógusnak sokszínűnek kell lennie. Az eredményes és modern pedagógus meg tudja határozni, hogy a különböző módszertárból melyek legalkalmasabbak egy adott feladat elvégzésre, foglalkozás megtartására.

Vajon van-e akkor olyan, hogy digitális pedagógus?

Gyarmathy reméli, hogy nem lett, hiszen a beszűkölés veszélyét mutatná. A Jövő útja a sokféleség. Gergely már máshogy értelmezi a digitális pedagógus fogalmát, számára digitális pedagógus, aki ügyesen használja az IKT eszközöket, érvényeset és relevánst tud mutatni. Az iskola hitelét veszítette, ezt kellene visszaszerezni. Knausz azt emeli ki, hogy óriási a szakadék a tanulók és az iskola között. Hidat kell építeni az iskola kultúrája és a tanuló között, hogy hatékonyabban működhessen. Bácsi kiemeli a Pisa eredményeket, azt, hogy mennyire marad el a gyakorlati tudás attól a tudástól, amit tanulnak a diákok. A kérdés szerinte az, hogy elfogadja-e a szülő, a tanár, hogy a tanulás-tanítás folyamatában az eszközök megváltoztak? Gyarmathy hozzáteszi, hogy a gyerek tudásának elismerése egy fontos tényező. Sok esetben a gyermek többet tud egy adott területről, a pedagógusnak pedig tiszteletben kellene tartania a másik tudását. Nem feltétlenül a tudás a fontos, hanem a hitelesség, az tudás együttes elérése.

Vajon a digitális pedagógiának milyen szerepe lehet, hogy a probléma megoldását segítse?

Knausz szerint a digitális pedagógiának a kutatás a központi szerepe, így ebben a rendszerben nem lehet a tanulókat motiválni. Bécsi ehhez hozzáteszi, hogy a motiváció fogalmi jelentésének is fogalmi háborúja zajlik. Gyarmathy szerint a gyerekeket nem motiválni kell, hanem nem elvenni a motivációjukat, hiszen alapvetően motiváltak. Különböző ingereket kell nyújtanunk nekik, hogy tevékenykedhessenek. A gyermek fejlődése a fő és nem a tanáré.

Ezek után, mi az, amit kiemelnének és a legfontosabb kérdésnek gondolnak?

Gyarmathy: Tulajdonképpen a bátorságot. El kell ismerni, hogy nem tudok többet, mint a diákjaim. Ezt meg kell tanulni elfogadni. Ez egy együttműködés. Attól vagyok jobb tanár, hogy tudom, hogy te mitől leszel győztes.
Gyergelyi: Attól fél valóban fontos-e az amit tanít? Hisz-e a tanítás tartalmában? Ha nem fontos, amit tanítok, akkor ne tanítsak, viszont ha az fontos, akkor el tudom-e hitetni, azt, hogy az fontos?
Knausz: A pedagógus valamiképpen, olyan tudásnak az átadására vállalkozik, melynek stabilitása van. A tanulók olyan világban élnek, hogy az a fontos, hogy mi a „trendi”. Mennyire ereszkedjen bele a tanár tanulók kultúrájában?
Bécsi: Az új tanári kompetenciákat nagyon gyorsan összeraktuk. Tudunk-e elég optimisták, lenni? Elfogadjuk, olyannak magunk amilyenek vagyunk, ugyanakkor a következő generációt is? Ki is az optimista? Aki fél a jövőtől, mert van.

A nem teljesen pontos szövegekből kitűnik, hogy számomra evidens dolgokat hallhattam, nem hozott nagy újdonságot a beszélgetés és annak témája. Természetesen ez nem minősíti a megszólaltatott szakembereket, inkább arra a tényre mutat rá, hogy még mindig ezeket a dolgokat kell kiemelni és hangsúlyozni, holott már másban keresendő a hangsúly. Talán a legfontosabb, amit ki kellene ragadnom, az, hogy nem szabad beszűkültnek lenni és csak digitálisan vagy csak régi elvek alapján élni.
Leragadunk az attitűdnél és motivációnál, ám ezen túl kéne jutni. A pedagógus értéket közvetít, és digitális eszközöket használ, az, hogy milyen mértékben itt talán ez a kérdés. Fontos még a módszertan, és az új ötletek behozatala. Talán azért sem hallottam olyat, ami meglepett volna, hiszen mi csak találgathatunk. Nem szabad leragadni a fogalmi harcoknál, a szavak jelentésénél, és azon rágódni, vajon most milyen értelemben is digitális egy pedagógus, vagy éppen milyen tudást is adunk át? Minden fogalomról lehet szakdolgozatnyi hosszúságú elméleteket és téziseket gyártani, a lényeg az eredmény lesz, ami mindig is bizonytalan, őseink sem tudhatták mivé fejlesztenek minket. Hogy mit is kéne tenni akkor, hogyan kéne oktatni, hogy 2030-ban felnövő társadalom biztosan releváns és hasznosítható tudást tanuljon meg? Nem tudom, szerintem ezt senki sem tudhatja, befolyásolni viszont tudjuk…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s